shasum

Tiskanje ali Preverite kontrolno SHA

kopiranje
1
0
perl -e "print qw(abc)" | shasum -a 256

Vir | Podrobnosti |