scp

varna kopija (daljinsko kopija spisa program)

kopiranje
363
46
scp user1@myserver1.com:/tmp/myfile.txt user2@myserver2.com:/tmp/dir/myfile.txt

Podrobnosti |

kopiranje
15
0
scp document.pdf bob@192.168.1.4:

Pred 7 let, 5 mesecev examplenow 1 | Podrobnosti |

kopiranje
121
25
scp -l 50 user@myserver.com:/home/user/* .

Podrobnosti |

kopiranje
119
18
scp -r mydir user@myserver.com:/tmp/remotedir

Podrobnosti |

kopiranje
94
15
scp username@myserver.com:myfile.txt /tmp/mydir

Podrobnosti |

kopiranje
90
18
scp -P 5533 user@myserver.com:/home/user/myfile.txt .

Podrobnosti |

kopiranje
57
9
scp -c blowfish -C myfile.txt user@myserver.com:~

Podrobnosti |

kopiranje
41
8
scp user@myserver.com:~/\{myfile1.txt,myfile2.txt\} .

Podrobnosti |

kopiranje
29
1
scp -c blowfish myfile.txt user@myserver.com:~

Podrobnosti |

kopiranje
24
0
scp your_username@server.com:foobar.txt /some/local/directory

Pred 7 let, 5 mesecev examplenow 1 | Podrobnosti |

kopiranje
17
-1
scp -r john@172.18.1.5:~/music music

Pred 7 let, 5 mesecev examplenow 1 | Podrobnosti |

kopiranje
13
0
scp *.txt user@myserver.com:/home/user

Pred 7 let, 5 mesecev examplenow 1 | Podrobnosti |

kopiranje
21
1
scp id_rsa.pub user@192.168.1.15:~/.ssh/authorized_keys

Pred 7 let, 5 mesecev examplenow 1 | Podrobnosti |

kopiranje
16
0
scp -B /etc/hosts bob@10.0.1.15:/etc/hosts

Pred 7 let, 5 mesecev examplenow 1 | Podrobnosti |

kopiranje
165
24
scp myfile.txt user@myserver.com:/tmp/mydir

Podrobnosti |

kopiranje
18
0
scp -c blowfish some_file your_username@server.com:~

Pred 7 let, 5 mesecev examplenow 1 | Podrobnosti |